Μαθησιακοί στόχοι & Οδηγίες μελέτης στο σπίτι

Οι μαθησιακοί στόχοι κάθε τάξης είναι εναρμονισμένοι με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας είναι έξι:

Επίπεδα Γλωσσομάθειας

Α1 - Στοιχειώδης Γνώση
Α2 - Βασική Γνώση
Β1- Μέτρια γνώση ("Pre-Lower")
B2 - Καλή γνώση ("Lower")
Γ1 - Πολύ καλή γνώση ("Advanced")
Γ2 - Άριστη γνώση ("Proficiency")

Οδηγίες μελέτης & Μαθησιακοί Στόχοι

Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf.  Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα απευθείας από την ιστοσελίδα πατώντας εδώ.