Εκπαίδευση

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να γίνουν πραγματικοί χρήστες της γλώσσας όπως απαιτεί η εποχή μας και η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Εισάγουμε μια νέα αντίληψη των επιπέδων γλωσσομάθειας.

Υπερβαίνουμε την ισοπεδωτική εκπαιδευτική πολιτική, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που κατατάσσει τους μαθητές σε στεγανοποιημένα έτη σπουδών, υποχρεώνοντας όλους να διδάσκονται την ίδια ύλη, στο ίδιο χρονικό διάστημα, με τις ίδιες μεθόδους.

Για κάθε επίπεδο σπουδών έχουμε σαφείς καταγεγραμμένους μαθησιακούς στόχους τους οποίους διαμορφώνουμε σύμφωνα με την ηλικία, τον χαρακτήρα, τις μαθησιακές και ψυχολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.