Στέλλα Τοπούζη

Έζησε στην Γερμανία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και σπουδάσει στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει την Γερμανική γλώσσα στο εκπαιδευτήριο μας από το 2014. Είναι πιστοποιημένη εξετάστρια Προφορικού Λόγου στις εξετάσεις Γερμανικών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και του Αυστριακού Κρατικού φορέα Πιστοποίησης ÖSD (Österreich, Schweiz, Deutschland).