Απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Read more
Απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Read more
Α+
Αντίθεση χρωμάτων