Ζωή Μανταρλή

Έζησε στην Γερμανία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και σπουδάσει στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει την Γερμανική γλώσσα στο εκπαιδευτήριο μας από 2018.