Αργύρης Ρόζης

Απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τον Σεπτέμβριο του 1983 ίδρυσε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόζης στην πόλη των Σερρών.