Άννα Κλαλιώτου

Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμούς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MA in Ιnternational Management από το University of  Sunderland. Διδάσκει την Αραβική γλώσσα στο εκπαιδευτήριο μας από το 2013.