Νηπιαγωγείο Αγγλικής Γλώσσας

Στο πρόγραμμα σπουδών Happy Faces οι μαθητές αφομοιώνουν την Αγγλική Γλώσσα γρήγορα και ευχάριστα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και να παίξουμε στα Αγγλικά!

Γιατί να ξεκινήσει το παιδί μου την επαφή με την Αγγλική Γλώσσα από το Νηπιαγωγείο;

Προφορά. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναπτύσσουν καλύτερη προφορά η οποία πλησιάζει, σε μεγάλο βαθμό, την προφορά των παιδιών που ζουν σε αγγλόφωνες χώρες.

Ικανότητα αφομοίωσης. Ο εγκέφαλος του παιδιού σε αυτήν την ηλικία λειτουργεί ως “σφουγγάρι” το οποίο απορροφά άμεσα τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχεται μέσα στην τάξη.

Επιταχύνεται η εξοικείωση με την γλώσσα. Καλλιεργεί την ακουστική του δεξιότητα δίχως να γνωρίζει την ερμηνεία όσων ακούει. Αναπτύσσει προφορικό λόγο με λέξεις και απλές φράσεις δίχως να γνωρίζει γραμματικούς κανόνες

.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν και μεγαλώνουν μαζί με την Αγγλική Γλώσσα. Πορεύονται μαζί της από μικρή ηλικία, όπως με την μητρική.

Παιχνίδι - παραμύθι - κουκλοθέατρο - τραγούδια - θεατροπαιχνίδια - ζωγραφική - διαδραστικός πίνακας - flash cards - κατασκευές.