Νηπιαγωγείο Αγγλικής Γλώσσας

Η δραστηριότητα "Νηπιαγωγείο Αγγλικής Γλώσσας" απευθύνεται σε μαθητές τεσσάρων και πέντε ετών. Σχεδιάσαμε το περιβάλλον στο οποίο η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας γίνεται ευχάριστη και εφικτή για κάθε μαθητή προσχολικής ηλικίας!

Γιατί να ξεκινήσει το παιδί μου την επαφή με την Αγγλική Γλώσσα από το Νηπιαγωγείο;

Προφορά. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναπτύσσουν καλύτερη προφορά η οποία πλησιάζει, σε μεγάλο βαθμό, την προφορά των παιδιών που ζουν σε αγγλόφωνες χώρες.

Ικανότητα αφομοίωσης. Ο εγκέφαλος του παιδιού σε αυτήν την ηλικία λειτουργεί ως “σφουγγάρι” το οποίο απορροφά άμεσα τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχεται μέσα στην τάξη.

Επιταχύνεται η εξοικείωση με την γλώσσα. Καλλιεργεί την ακουστική του δεξιότητα δίχως να γνωρίζει την ερμηνεία όσων ακούει. Αναπτύσσει προφορικό λόγο με λέξεις και απλές φράσεις δίχως να γνωρίζει γραμματικούς κανόνες

.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν και μεγαλώνουν μαζί με την Αγγλική Γλώσσα. Πορεύονται μαζί της από μικρή ηλικία, όπως με την μητρική.

Παιχνίδι - παραμύθι - κουκλοθέατρο - τραγούδια - θεατροπαιχνίδια - ζωγραφική - διαδραστικός πίνακας - flash cards - κατασκευές.

Η καλύτερη πρωτη επαφή με την Αγγλική Γλώσσα!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μαθήματα  (1+1) διάρκειας πενήντα λεπτών την εβδομάδα, μέχρι το τέλος Μαΐου. Η δραστηριότητα φιλοξενείται σε διαμορφωμένους χώρους στα εκπαιδευτήρια Rozis Κερασούντος 13 & Rozis Σεβαστείας 3. Η πρώτη εβδομάδα είναι δοκιμαστική για όλα τα παιδιά.

Α+
Αντίθεση χρωμάτων