Απαντήσεις σε συχνές απορίες γονέων

Πώς μπορώ να εξακριβώσω ότι το παιδί μου γνωρίζει το νόημα του καινούργιου λεξιλογίου;

Στις μικρές τάξεις οι λέξεις διδάσκονται κυρίως μέσω εικόνων που αντιπροσωπεύουν το ενεργό λεξιλόγιο του μαθητή. Αυτές οι εικόνες βρίσκονται και στα κύρια βιβλία ή / και σε λεξικό εικόνων που έχει μαζί του ο μαθητής. Ελέγξετε την γνώση του λεξιλογίου δείχνοντας τις εικόνες και καλύπτοντας τη γραπτή μορφή της λέξης. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείτε και ενδυναμώνετε τη μνήμη του παιδιού ακολουθώντας ταυτόχρονα και τη μεθοδολογία του εκπαιδευτηρίου.

Σε μεγαλύτερες τάξεις όπου η ύπαρξη λεξικού εικόνων δεν είναι δυνατή, ο έλεγχος της κατανόησης των λέξεων / φράσεων γίνεται μέσα από ερωτήσεις κατανόησης κειμένων ή ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων λεξιλογίου. Μπορείτε να ελέγχετε την εξέλιξη της επίδοσης του παιδιού παρακολουθώντας τα τετράδια και τα βιβλία ασκήσεων του καθώς και να υπογράφετε ότι λάβατε γνώση εάν σας ζητηθεί.

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου με την ορθογραφία των λέξεων;

Στόχος μας είναι να βοηθάμε τον μαθητή να ανακαλύπτει και να διαλέγει τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος μαθαίνει καλύτερα.

Για το ζήτημα της ορθογραφίας οι καθηγητές του εκπαιδευτηρίου ζητούν από τους μαθητές τους να ξεκινούν τη γραπτή εξάσκηση στην ορθογραφία των λέξεων αφού έχουν ενεργοποιήσει τη μνήμη τους μέσω της ανάγνωσης των λέξεων κάτω από τις εικόνες και μέσα στα κείμενα ώστε να γίνουν οι σωστές συνδέσεις μεταξύ των οπτικών και επικοινωνιακών μηνυμάτων που οι λέξεις ορίζουν.

Η γραπτή εξάσκηση ξεκινά με την επίσημη αντιγραφή των λέξεων / φράσεων στο τετράδιο της αντιγραφής και τελειώνει με την γραπτή εξάσκηση κάθε μίας ξεχωριστά λέξης στο τετράδιο εξάσκησης. Ο μαθητής ελέγχει τον εαυτό του εάν μπορεί αργότερα να γράψει μόνος του τις λέξεις με μόνη ίσως βοήθεια αυτής των εικόνων. Μπορείτε να κάνετε τελικό έλεγχο είτε δείχνοντας τις εικόνες είτε προφέροντας τις λέξεις εφόσον μπορείτε προσπαθήστε να αποφύγετε να αιφνιδιάζετε τον μαθητή ζητώντας του την αντίστροφη μετάφραση των λέξεων εκτός επικοινωνιακού περιεχομένου.

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου με την ανάγνωση των κειμένων;

Ο μαθητής στους δύο πρώτους κύκλους σπουδών χρησιμοποιεί υλικό που συνοδεύεται από ακουστικό CD το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κείμενα που διδάσκεται στο εκπαιδευτήριο.

Οι καθηγητές ζητούν από τους μαθητές να ακούν αρκετές φορές τα κείμενα επιμένοντας στα κομμάτια όπου υπάρχουν δύσκολες στην προφορά λέξεις και μετά να προσπαθούν διαβάζοντας δυνατά να πλησιάσουν το φυσικό ρυθμό και τον τόνο των εκφωνητών.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα του ακούσματος της γλώσσας έξω από την τάξη για τη βελτίωση του ρυθμού ανάγνωσης, της σωστότερης προφοράς και της ενίσχυσης της μνήμης όσον αφορά στο λεξιλόγιο και την γραμματική που υποστηρίζει το κείμενο. Μπορείτε να ζητήσετε από το παιδί να σας διαβάσει το κείμενο και να το κατευθύνετε να το ξανακούσει σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετές διακοπές.

Προσπαθήστε να αποφύγετε να υποδείξετε εσείς τη σωστή προφορά ή τον φυσικό ρυθμό και τόνο της γλώσσας.

Πώς μπορώ να ξέρω ότι το παιδί μου έχει καταλάβει το νόημα ενός κειμένου

Ο έλεγχος κατανόησης γίνεται πάντα μέσω διαφόρων τύπων ασκήσεων κατανόησης γραπτού κειμένου. Οι καθηγητές χρησιμοποιούν τα γραπτά κείμενα ως βάση για να εξερευνηθούν διάφορες τεχνικές κατανόησης ανάλογα με τον σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί.

Έτσι, σε ένα κείμενο μπορεί να γίνουν ερωτήσεις γενικής κατανόησης ή ερωτήσεις που ……. κατανόηση συγκεκριμένων μόνο πληροφοριών, ή ερωτήσεις που διερευνούν τη στάση και την άποψη του συγγραφέα για το θέμα που διαπραγματεύεται κτλ.

Οι ερωτήσεις – ασκήσεις γίνονται πάντα μέσα στην τάξη και είναι πάντα μία εργασία που αργότερα πρέπει να γίνει γραπτά στο σπίτι. Μπορείτε να ελέγχετε εάν γίνονται οι ασκήσεις και να εξακριβώνετε την επίδοση του μαθητή ελέγχοντας το τετράδιο του μετά την παράδοση του από τον καθηγητή.

Σε περίπτωση που έχετε γνώση της γλώσσας προσπαθήστε να μη δίνετε έτοιμες απαντήσεις στο μαθητή και αποφύγετε να ζητάτε μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά καθώς αυτή είναι μια μεθοδολογία που στο μεγαλύτερο μέρος της έρχεται σε αντίθεση με την επικοινωνιακή μεθοδολογία που υιοθετούν τα εκπαιδευτήρια μας.

Πρέπει να παρεμβαίνω και να διορθώνω την προφορά του παιδιού μου;

Όχι, εκτός και αν γνωρίζετε καλά την ξένη γλώσσα. Η ανακύκλωση των λέξεων από τον καθηγητή και η καθημερινή χρήση του ακουστικού CD, λύνει σταδιακά τα προβλήματα προφοράς.

Πώς μπορώ να βοηθήσω όταν το παιδί μου έχει δυσκολία στη λύση κάποιας λεξιλογικής ή γραμματικής άσκησης;

Ο μαθητής έχει πάντα καταγεγραμμένο το λεξιλόγιο και τη γραμματική που του έχει παρουσιαστεί. Πρέπει όμως να ξεκινά από τη μελέτη των λέξεων ή των γραμματικών φαινόμενων και αργότερα να συνεχίζει με τις γραπτές ασκήσεις.

Σιγουρευτείτε ότι ο μαθητής ακολουθεί τη σωστή σειρά διαβάσματος. Αν συνεχίζει να έχει δυσκολία, είναι προτιμότερο να συζητήσει τις απορίες του με τον καθηγητή του παρά να του δοθούν έτοιμες απαντήσεις και λύσεις από το σπίτι.

Πώς μπορώ να βοηθήσω όταν το παιδί μου έχει να γράψει κάποια έκθεση;

Ο γραπτός λόγος είναι από τις πιο δύσκολες δεξιότητες που έχει να αναπτύξει ο μαθητής και η διδασκαλία του γίνεται με ειδικά σχεδιασμένα βήματα ώστε να εξοικειώσει το μαθητή με τις διάφορες απαιτήσεις του, γλωσσικές και μη, αναλόγως του είδους της γραπτής έκθεσης που του ζητείται.

Τα βήματα, οι ιδέες και η γλώσσα διδάσκονται μέσα στην τάξη και καταγράφονται από το μαθητή. Πρέπει όμως να μελετώνται και να γίνονται βάση προσχεδίου το οποίο αμέσως μετά χρησιμεύει για την παραγωγή του τελικού γραπτού. Σιγουρευτείτε ότι ο μαθητές ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Μην ανησυχείτε για τα εκφραστικά λάθη καθώς είναι αναμενόμενα και εξυπηρετούν τη διαδικασία της ανατροφοδότησης που ακολουθεί ο καθηγητής στα επόμενα μαθήματα.

Είναι σημαντικό να υπάρχει απόλυτη αυτονομία του μαθητή στο σπίτι ώστε να μπορεί να αξιολογεί ο ίδιος την προσπάθεια του σε σχέση με την ανατροφοδότηση που του δίνεται από τον καθηγητή.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία του μαθητή διαβάζοντας τα σχόλια και τις παραινέσεις του καθηγητή στα γραπτά του μαθητή.

Πώς μπορώ να εξακριβώσω ποιες εργασίες έχουν ανατεθεί για το σπίτι;

Οι μαθητές καταγράφουν πάντα τις εργασίες που έχουν για το σπίτι καθώς και τη σωστή σειρά μελέτης.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε εάν ο μαθητής ακολουθεί τα βήματα που του έχει υποδείξει ο καθηγητής. Η σωστή οργάνωση της μελέτης σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και κάνει πιο αποτελεσματική την ενασχόληση του μαθητή με τη γλώσσα στο σπίτι.

Πώς μπορώ να εξακριβώσω την ποιότητα της επίδοσης του παιδιού μου στο επίπεδο που κάθε φορά βρίσκεται;

Μέσω της συχνής επικοινωνίας με τους καθηγητές του.

Η αποστολή καρτέλας προόδου ανά 40 μέρες βάσει των μαθησιακών στόχων που ορίζουν το επίπεδο που παρακολουθεί ο μαθητής, η τετράμηνη εφ’όλης της ύλης ενημέρωση μετά τα διαγωνίσματα τετραμήνου (Ιανουαρίου και Μαΐου) καθώς και η χρήση της ώρας γονέα ανά 15 μέρες είναι οι βασικοί δίαυλοι επικοινωνίας που είναι ανοιχτοί για την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτηρίων μας.

Θα λέγαμε πως η καλύτερη βοήθεια είναι να ξέρει ο μαθητής ότι επιβλέπεται, και ότι ο γονιός έχει μόνιμη επαφή με τους καθηγητές του. Η βοήθεια πρέπει να είναι επικεντρωμένη στην οργάνωση του διαβάσματος του μαθητή και στην τήρηση των κανόνων «πώς να διαβάζεις στο σπίτι» που τους δίνεται γραπτά στις συγκεντρώσεις γονέων-τμήματος στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς.

Τέλος, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε πως η μεθοδολογία της βοήθειας στο σπίτι πρέπει να συμβαδίζει με την μεθοδολογία των εκπαιδευτηρίων.Διδάσκουμε την επικοινωνία της γλώσσας την γλώσσα σαν σύνολο μέσα από τις δεξιότητες της και τις στρατηγικές εκμάθησης της.

Για να εξασφαλιστεί η σύγκλιση, επιδιώκουμε τη μόνιμη και ανοιχτή επικοινωνία μαζί σας για ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά.