Έκτακτες περιπτώσεις

Αναπλήρωση μαθημάτων

Σε περίπτωση απουσίας από το μάθημα ο μαθητής ή οι γονείς του έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο καθηγητή ή με τη γραμματεία για να ζητήσουν την ύλη για το επόμενο μάθημα. Η ύλη μπορεί να αποσταλεί και μέσω email στον μαθητή.

Αν ο μαθητής λείψει λόγω ασθενείας για διάστημα έως μία εβδομάδα, μπορεί να ζητήσει την αναπλήρωση αυτών των μαθημάτων από τον καθηγητή του μόνο μέσα στην ώρα που ο καθηγητής διαθέτει κάθε εβδομάδα για την εξυπηρέτηση γονέων-μαθητών. Για τις αναπληρώσεις αυτές οι γονείς δεν επιβαρύνονται οικονομικά με την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι βεβαιώνουν την ασθένεια του μαθητή.

Αν το διάστημα της απουσίας του είναι μεγαλύτερο, οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν από τους διευθυντές για να προγραμματιστεί η αναπλήρωση της διδακτέας ύλης από τον ίδιο ή άλλον καθηγητή.

Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας που επιβάλλεται η αναβολή όλων των μαθημάτων για λόγους ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, το εκπαιδευτήριο μας αναπληρώνει τις ώρες αυτές κατά την διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Αναπλήρωση μαθήματος πραγματοποιείται και στην περίπτωση ασθένειας του/της καθηγητή/τριας της τάξης.

Αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων

Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους γονείς, τους μαθητές και τους συνεργάτες μας οφείλουμε να προβλέπουμε και να οργανώνουμε λύσεις για κάθε ενδεχόμενο έτσι ώστε να διασφαλίζουμε κατά το δυνατό την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.

Για κάθε κτίριο έχει ορισθεί υπεύθυνος πυρασφάλειας και υπεύθυνος πρώτων βοηθειών, εκπαιδευμένοι αντίστοιχα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ερυθρό Σταυρό.

Όλοι οι συνεργάτες μας παρακολουθούν σεμινάρια ενημέρωσης από τους πιο πάνω φορείς με στόχο να είμαστε έμπρακτα αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αναλόγων περιπτώσεων.

Σε τακτά διαστήματα διεξάγονται ασκήσεις ετοιμότητας για την εκκένωση των κτιρίων στα δεκάλεπτα διαλείμματα για να είναι ενημερωμένοι όλοι οι μαθητές μας για την εκτέλεση του σχεδίου διαφυγής το οποίο είναι αναρτημένο σε κάθε όροφο.

Έχουν ορισθεί για κάθε κτίριο σημεία συγκέντρωσης μετά τη διαφυγή για να παραλάβουν οι γονείς τα παιδιά τους.