Επικοινωνία

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 13

έναντι 8ου-25ου Δημ Σχολείου, Τ.23210 52915-16
καθημερινά: 10:00 – 13:00 & 16:00 -21:30, Σάββατο: 10:00-13:00

email: rozis@otenet.gr

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 3

κοντά στην Λαϊκή Αγορά, Τ.23210 97980
καθημερινά: 10:00 – 13:00 & 16:00 -21:30, Σάββατο: 10:00-13:00

email: rozis@otenet.gr