ΓΛΑΥΚΕΣ. Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο.

Γλαύκες After School. Σχολική μελέτη για μαθητές Δημοτικού στα εκπαιδευτήρια Rozis.

τμήματα ολιγομελή 4-6 μαθητών


Το Γλαύκες After School είναι ένα πρόγραμμα σχολικής μελέτης για μαθητές Δημοτικού με στόχο την προετοιμασία των μαθητών στα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας και απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές των εκπαιδευτηρίων Rozis.

Οι μαθητές έρχονται στον χώρο μας με τα βιβλία τους και κάθε μαθητής με την βοήθεια της δασκάλας μελετά τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

• Τα τμήματα καθορίζονται με βάση την τάξη στο σχολείο και την επιλογή των μαθημάτων.
• Μαθαίνουμε στα παιδιά να μελετούν μόνα τους και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη.
• Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνο τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.
• Εβδομαδιαία ενημέρωση γονέα για την πρόοδο του μαθητή.
• Περιορισμένος αριθμός εγγραφών.

Το καθημερινό πρόγραμμα μελέτης είναι διάρκειας 2 ωρών εφόσον ο μαθητής επιθυμεί την προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας και προσαρμόζεται ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής.

Δομή του προγράμματος Γλαύκες After School

1.Προετοιμασία – 10′
Προσαρμογή των μαθητών
Έλεγχος της ύλης
Οργάνωση της μελέτης

2.Μελέτη Γλώσσας και Μαθηματικών – 45′
Έναρξη μελέτης Γλώσσας και μαθηματικών
Απορίες μαθητών
Επεξήγηση των κανόνων
Επίλυση Ασκήσεων

3.Μελέτη υπόλοιπων μαθημάτων – 45′
Συνέχιση μελέτης των υπόλοιπων μαθημάτων
Επίλυση ασκήσεων
Έλεγχος – Συζήτηση

4.Ολοκλήρωση μελέτης 10′ – 20′
Τελικές απορίες μαθητών
Επανέλεγχος – Ολοκλήρωση μελέτης
Ανατροφοδότηση μαθητών – εκπαιδευτικού

 

ΓΛΑΥΚΕΣ για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.

τμήματα ολιγομελή 2-4 μαθητών


Τα εκπαιδευτήρια Rozis παρέχουν υπηρεσίες διδασκαλίας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου και για μαθήματα του Νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Κεντρικής Μακεδονίας.

• Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε ο μαθητής να μην “φορτώνεται” με πολλές ώρες διδασκαλίας. Η ομοιογένεια, τα ολιγομελή τμήματα και η αποτελεσματική μεθοδολογία είναι σημαντικοί παράμετροι της επιτυχίας.

• Στόχος μας είναι ο μαθητής να μαθαίνει στην τάξη. Καιρός να απαλλάξουμε τους γονείς από τον ρόλο του βοηθού των καθηγητών.

• Για τα θεωρητικά μαθήματα -εκτός από την διδασκαλία- θα υπάρχει και χώρος μελέτης όπου ο μαθητής θα μαθαίνει με την βοήθεια της καθηγήτριας και στην συνέχεια θα εξετάζεται.

• Ο μαθητής μπορεί να συνδυάσει την φοίτηση σε τμήμα 3 μαθητών και την ατομική διδασκαλία για κάποιο άλλο μάθημα, εφόσον το επιθυμεί.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ROZIS

Το Σάββατο Ελληνικής Λογοτεχνίας Rozis απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου με στόχο την αύξηση της κριτικής σκέψης, την εις βάθος κατανόηση των ελληνικών κειμένων και την παραγωγή δομημένου ποιοτικού γραπτού λόγου, στοιχεία στα οποία υστερούν οι νέοι μας σήμερα, σύμφωνα και με τις τελευταίες έρευνες.

Για τους μαθητές Δημοτικού – 1 ώρα/εβδομάδα
• Ομάδες Λογοτεχνίας ανά τάξη στο Δημοτικό.
• Ανάγνωση παραμυθιών και λογοτεχνικών κειμένων.
• Συζήτηση με στόχο την καλύτερη κατανόηση όσων έχουμε διαβάσει.
• Απαντήσεις σε ερωτήσεις – Καθοδήγηση για την παραγωγή δομημένου γραπτού λόγου.

Για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου – 1 ώρα/εβδομάδα
• Λογοτεχνία – Έκθεση – Κατανόηση Κειμένων.
• Συζήτηση με στόχο την καλύτερη κατανόηση όσων έχουμε διαβάσει.
• Απαντήσεις σε ερωτήσεις – Καθοδήγηση για την παραγωγή δομημένου γραπτού λόγου.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Comments are closed.