Ντιάνα Πεκιαρίδου

Απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει την Αγγλική γλώσσα στο εκπαιδευτήριο μας από το 2014.