Ανθή Χασιωτάκη

Σπούδασε στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει την Αγγλική γλώσσα στο εκπαιδευτήριο μας από το 2012.

 

Α+
Αντίθεση χρωμάτων