Αθανασία Βογιάρη

Απόφοιτος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση την Τουρκική Φιλολογία.  Συμμετείχε στο πρόγραμμα ERASMUS και παρακολούθησε μαθήματα ως φοιτήτρια στο Istanbul University της Τουρκίας.