Ξενόγλωσσος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ρόζης, Σέρρες