“Τα εκπαιδευτήρια ROZIS βραβεύτηκαν από τον ανεξάρτητο οργανισμό HYPHEN ως ένα από τα πέντε καλύτερα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε Ελλάδα και Κύπρο με το πιστοποιητικό Η-CQLE (Hyphen – Certificate of Quality in Language Education).”

Όραμα και αποστολή μας.

Οι τάξεις των εκπαιδευτηρίων Rozis ανοίγουν ένα παράθυρο στον Κόσμο. Μαθητές και καθηγητές καλούνται να τον εξερευνήσουν μαζί.

Αγαπητοί γονείς, μαθητές, φίλοι, συνεργάτες,

H γλώσσα είναι η ανώτερη μορφή επικοινωνίας, η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται στο σχολείο μας όπως ορίζεται στην ανθρώπινη φύση, σαν βίωμα καθημερινό, όχι σαν ένα ακόμη μάθημα.

Εφαρμόζουμε προγράμματα σπουδών πλήρως εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση.

Ακολουθούμε μεθοδολογία που εξυπηρετεί όλα τα χαρακτηριστικά νοημοσύνης και όλα τα στυλ μάθησης και ελέγχει τους μαθησιακούς στόχους.

Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες διδακτικές τεχνικές. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να είναι όχι μόνο διδασκόμενοι άλλα και διδάσκοντες. Διαθέτουμε ότι απαιτείται για να μετατρέπουμε την μάθηση σε διασκέδαση και την διασκέδαση σε μάθηση.

Τον Δεκέμβριο 2005 το εκπαιδευτήριο μας βραβεύτηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό HYPHEN ως ένα από τα 5 καλύτερα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε Ελλάδα και Κύπρο με το πιστοποιητικό Η-CQLE (Hyphen – Certificate of Quality in Language Education).