Η ομάδα Rozis

Αργύρης Ρόζης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ελένη Ρόζη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Βαγγέλης Αργυριάδης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Jackie Foley
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Β2 & Γ2.
Μπίνα Μηλτσούδη
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Πέγκη Ματανά
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αλίκη Παπαδοπούλου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ανθή Χασιωτάκη
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ηλιάνα Ανδρίσκου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ντιάνα Πεκιαρίδου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαρίνα Βασιλειάδου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ζωή Μανταρλή
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Στέλλα Τοπούζη
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Νίκη Αθανασιάδου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Joanna Lopez-Oliveros
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Maya Gunovska
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ & ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Miho Hirano
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αθανασία Βογιάρη
Καθηγήτρια Τουρκικής Γλώσσας
Katerina Senkala
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Άννα Κλαλιώτου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ