T: 23210 52915

Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα με παρέα! Άρθρο της Ψυχολογοκοινωνικής ερευνήτριας Αγνής Μαριακάκη.

Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν μαθαίνουν με παρέα!

 Αναδημοσίευση του άρθρου της κας Αγνής Μαριακάκη που φιλοξενήθηκε από το τεύχος του περιοδικού της EUROPALSO.


 ?

“… Το παιδί µου δεν συγκεντρώνεται στην τάξη των αγγλικών,
µήπως να το βάλω σε ιδιαίτερο;”
“…. Ο Νίκος µου φαίνεται ότι δεν προχωράει στο φροντιστήριο όσο θα µπορούσε, µήπως να κάνει αγγλικά στο σπίτι µε δασκάλα;”
“…Θέλω να έχουµε ξεµπερδέψει και µε το Proficiency πριν
αρχίσει η κόρη µου να µελετάει για τις εισαγωγικές. Μήπως
µε τα ιδιαίτερα αγγλικών θα προχωρήσει γρηγορότερα;”
“…. Πολύ δυσκολεύεται ο γιος µου µε τα αγγλικά, µήπως θα
τα καταλάβαινε και θα τα µάθαινε καλύτερα αν έκανε µάθηµα
στο σπίτι µε δασκάλα;


Αυτές είναι µερικές από τις ανησυχίες των γονιών που συχνά τους ωθούν να επιδιώκουν τα ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι, ειδικά στην ξένη γλώσσα αλλά και σε άλλα µαθήµατα. Είναι όµως τα ιδιαίτερα η σωστή λύση γι’ αυτά που τους απασχολούν; Η απάντηση δεν είναι αυτή που θα περίµενε κανείς. Κι ας δούµε γιατί:

Μια τάξη δέκα παιδιών έχει έντεκα δασκάλους. Στο σχολείο ξένης γλώσσας το παιδί διδάσκεται εξίσου από τις προσπάθειες των συµµαθητών του, από τις επιτυχίες και τα λάθη τους, όσο διδάσκεται και από το δάσκαλο! Μάθηση δεν σηµαίνει απλά “παίρνω πληροφορίες”. Σηµαίνει παίρνω πληροφορίες και τις κάνω γνώση, τις κατακτώ, τις βιώνω.”

Η τάξη λοιπόν µε τους υπόλοιπους µαθητές της γίνεται µια διαρκής πηγή βιωµατικών µαθησιακών εµπειριών που εµπλουτίζουν τη µαθησιακή διαδικασία. Και επιπλέον, στο κοινωνικό περιβάλλον διδάσκεται τις κοινωνικές δεξιότητες µάθησης που είναι αναντικατάστατες. Αποκτά δηλαδή την ικανότητα να µαθαίνει µαζί µε άλλους, την οποία θα συνεχίσει να αξιοποιεί σε όλη τη ζωή του!

Πειθαρχία

Πολλοί γονείς νοµίζουν ότι το παιδί θα πειθαρχήσει όταν βρίσκεται µόνο του µαζί µε ένα δάσκαλο γλώσσας. Πόσο µεγάλο λάθος είναι αυτό. Η ζωή στη συνέχεια θα το υποχρεώνει µόνιµα να συγκροτείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Όσο πιο νωρίς µάθει το παιδί να εργάζεται οµαδικά, τόσο καλύτερα θα αποδίδει αργότερα στη ζωή, στη δουλειά, στην κοινωνία.

Αργότερα, ο γονιός που έχει µάθει το παιδί του µε ατοµικό προπονητή θα αναρωτιέται γιατί στο Πανεπιστήµιο ή στη ζωή ή στο επάγγελµα, το παιδί δεν πειθαρχεί και δεν αυτοσυγκροτείται; Κι όµως, στο µάθηµα το παιδί δεν χρειάζεται ατοµικό προπονητή. Χρειάζεται καλό δάσκαλο που να του εµπνέει πίστη στον εαυτό του και όρεξη να τα καταφέρει. Επίσης, η ενθάρρυνση των γονιών, όπως και τα κοινά βιώµατα της οµάδας είναι πολύ σηµαντικά. Τα παιδιά µοιράζονται τις έγνοιες τους, και χωρίς καν να το καταλαβαίνουν, ζουν την άµιλλα που τα σπρώχνει µπροστά.

Οµαδικότητα

Η οµαδικότητα είναι ένα εξαιρετικό µαθησιακό εργαλείο. Το παιδί παρακινείται από τους υπόλοιπους µαθητές. Βάζει στόχους βλέποντας αυτούς που ήδη έχουν προχωρήσει, αλλά ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλοι που ακολουθούν, στις µικρότερες τάξεις, άρα δεν απογοητεύεται. Η οµαδικότητα συνδαυλίζει τη µάθηση µέσα από κέφι, τη χαρά της σύνδεσης, την αίσθηση του “ανήκειν” σε µια οµάδα που ο καλός δάσκαλος έχει φροντίσει να δέσει, να λειτουργεί θετικά.

Επικοινωνία

Η ξένη γλώσσα είναι κάτι ζωντανό. ∆εν τη µαθαίνει κανείς έτσι απλά για να “βρίσκεται”, αλλά για να τη χρησιµοποιεί, για να αποτελεί εφόδιο στο µέλλον, στο επάγγελµα, στις σχέσεις, στην ενηµέρωση, στη δια βίου µάθηση. Στο σχολείο ξένης γλώσσας το παιδί επικοινωνεί, κουβεντιάζει, εκφράζεται στην ξένη γλώσσα, µε όλους τους ζωντανούς τρόπους που απαιτεί η οµάδα… ∆εν λειτουργεί σε ένα αποστειρωµένο περιβάλλον δάσκαλου και µαθητή.

• Οι µελέτες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά ζουν µια σαφέστατα πιο ποιοτική µαθησιακή διαδικασία µέσα στην τάξη, µαζί µε µια οµάδα παιδιών.
• Οι περισσότερες µαθησιακές προκλήσεις αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικότερα µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής µάθησης.

Συνεργασία

Το Σχολείο Ξένης Γλώσσας συνεχίζει να εξελίσσεται, συµπορεύεται µε τα νέα δεδοµένα που φέρνει αυτή η τόσο ενδιαφέρουσα εποχή της πληροφορίας στην οποία ζούµε και προσφέρει στα παιδιά µας εξαιρετικές συνθήκες κοινωνικής µάθησης και διαµόρφωσης χαρακτήρα και ικανοτήτων για τη ζωή. Τα παιδιά µαθαίνουν καλύτερα όταν µαθαίνουν µε παρέα.

Eνηµέρωση

Στο σχολείο ξένης γλώσσας το παιδί βρίσκεται σε ένα οµαδικό περιβάλλον, όπου συγχρωτίζεται, κάνει φιλίες, µαθαίνει τη συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µαθαίνει να προσεγγίζει στόχους µαζί µε άλλους. Είναι κάτι που θα κάνει σε όλη την επαγγελµατική ζωή του. Τα θεµέλια της ικανότητας για συνεργασία τίθενται στα παιδικά χρόνια, όπου το παιδί µέσα στην όµορφη οµάδα της τάξης, καταλαβαίνει τι σηµαίνει να συγκρούοµαι και να φιλιώνω, να συζητώ στην τάξη, να συνεργάζοµαι, να προσπαθούµε όλοι µαζί.

Όταν όλα στη ζωή εξελίσσονται, η διδασκαλία της γλώσσας δεν παραµένει κάτι στατικό. Εξελίσσεται διαρκώς, µε καινούρια βιβλία, νέες προσεγγίσεις, νέο εξοπλισµό, µε τη βοήθεια του internet, µε online εφόδια. Όλη αυτή η ενηµέρωση είναι στα χέρια των δασκάλων σε ένα οργανωµένο σχολείο.


Copyright 2018 | Ξενόγλωσσος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ρόζης, Σέρρες. Δημιουργία ιστοσελίδας: Βαγγέλης Αργυριάδης